دفاتر ایرلاینهای خارجی در ایران

دفاتر ایرلاینهای خارجی در ایران  | دفتر ایرلاین | ترکیش | قطر | امارات | نمایندگی ایرلاینهای خارجی در ایران

>
Qatar Airline

دفتر نمایندگی قطر ایرلاین | دفتر امارات ایرلاین | دفتر ترکیش

 
 • دفتر نمایندگی قطر ایرلاین
  • دفتر نمایندگی قطر ایرلاین در تهران :  خیابان ولیعصر |  روبروی برج سایه |  طبقه ۲  | ۲۲۰۱۹۹۰۶-۲۲۰۱۵۱۰۷-۲۲
  • دفتر نمایندگی قطر ایرلاین در مشهد :qatarمیدان جانباز بعد از مرکز بین المللی مالی اقتصادی مشهد-پاژ   ۰۵۱۳۷۶۶۴۱۰۱-۷
  • دفتر نمایندگی قطر ایرلاین در شیراز : میدان گاز – بعد از پارک آزادگان ، خیابان مشکین فام ، هتل هما
 
 • دفتر نمایندگی ترکیش ایرلاین
 • turkishTurkish Airline
 • دفتر نمایندگی ترکیش ایرلاین در تهران :

   ۲nd Floor, Negar Tower, Valiasr Ave. , Vanak Sq. , Tehran

  Call Center (Tehran): +98 21 23546

  دفتر نمایندگی ترکیش ایرلاین در مشهد : احمد آباد

 • No:107 Between Pastor & Ghaem Ahmad Abad St. Mashhad –

  Phone+98 513 844 32 17-19

  دفتر نمایندگی ترکیش ایرلاین در شیراز : بلوار استقلال | نبش کوچه اول | ۳۲۳۲۵۰۴۰-۰۷۱

 
 • دفتر نمایندگی امارات ایرلاین

emirates

  • دفتر نمایندگی امارات ایرلاین در تهران : خیابان ولیعصر|  روبروی خیابان عباسپور|  شماره۱۲۱۱  | ۸۱۳۴۵

 

 
 • دفتر نمایندگی لوفت هانزا ایرلاین / Austrian  دفتر هوایی اتریش

lufthansa2

  • دفتر نمایندگی لوفت هانزا  در تهران : خیابان ولیعصر بعد از خیابان بهشتی، بعد از هتل سیمرغ ۲
  • تلفن : ۸۳۳۸۸

 

 

عبارات مرتبط :
دفتر ترکیش ایرلاین در تهران | دفتر امارات ایرلاین در تهران | دفتر امارات ایرلاین | دفتر ترکیش ایرلاین در شیراز | دفتر ترکیش ایرلاین در مشهد |دفتر قطر ایرلاین در تهران
دفتر ترکیش ایرلاین در تبریز | دفتر ترکیش ایرلاین تهران | دفتر ترکیش ایرلاین در اصفهان | دفتر ترکیش ایرلاین در ایران | دفتر ترکیش ایرلاین
دفتر قطر ایرلاین | دفتر امارات ایرلاین | دفتر قطر ایرلاین در تهران | دفتر امارات ایرلاین در تهران | دفتر ترکیش ایرلاین تهران
دفتر ترکیش ایرلاین در فرودگاه امام |دفتر ترکیش ایرلاین برج سایه |دفتر ترکیش ایرلاین در کرمانشاه | دفتر پگاسوس ایرلاین
دفتر قطر ایرلاین | آدرس ترکیش ایرلاین در تهران | آدرس ترکیش ایرلاین تهران | آدرس ترکیش ایرلاین | آدرس قطر ایرلاین
آدرس دفتر ترکیش ایرلاین | آدرس ترکیش ایرلاین در مشهد | آدرس هواپیمایی ترکیش ایرلاین | آدرس نمایندگی ترکیش ایرلاین | آدرس هواپیمایی ترکیش ایرلاین در تهران